En lastebil på veien

Produkter

Produktene våre

Vi mener forsyningssikkerhet handler om å tilby kundene våre pålitelighet, tilgjengelige kvalitetsprodukter, integritet og en drift som møter høyest mulig standard.
Luftfoto av en lastebil på veien
Vi tilbyr blank og farget diesel i henhold til Norsk Bransjestandard. Bioinnhold følger til enhver tid gjeldende myndighetskrav. Sikkerhetsdatablad: Autodiesel, Diesel (dyed)
EN HGV-sjåfør på veien
95 oktan E10 bensin i henhold til Norsk Bransjestandard. Sikkerhetsdatablad: Motor Gasoline.
Det en HGV-sjåfør ser foran seg på veien
98 oktan E5 bensin i henhold til Norsk Bransjestandard. Sikkerhetsdatablad: Motor Gasoline.
Et nærbilde av en tankbil som fylles
Marine Gassolje i henhold til Norsk Bransjestandard. Anvendes som drivstoff i skipsdieselmotorer. Sikkerhetsdatablad: Diesel (undyed)
Store lastebiler parkert på rekke
Fossil fyringsolje i henhold til Norsk Bransjestandard, til industriell bruk. Sikkerhetsdatablad: Diesel (undyed)
Bilde av en dobbel motorvei med lastebiler på
HVO100 er et høyinnblandingsprodukt bestående av kun HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje). Vi tilbyr blank og farget HVO100 i henhold til Norsk Bransjestandard. Sikkerhetsdatablad: Renewable Paraffinic Diesel

Overgangen til lavere karbonutslipp

ExxonMobil utvikler og tilgjengeliggjør energiløsninger som møter våre samfunnsbehov. I dag betyr det å tilby produkter som støtter energiovergangen, samt redusere våre egne karbonutslipp og utvikle teknologier som muliggjør en fremtid med lavere karbonutslipp.

Hydrogen og biodrivstoff vil spille en viktig rolle for å hjelpe oss å klare overgangen til en fremtid med lavere utslipp. Exxonmobil vil bruke sin teknologiske ekspertise og markedsrolle for å møte bransjens behov.

Følg denne lenken for å se fremdriften vår mot reduserte klimagassutslipp innen landbasert transport.

Biodrivstoff

Biodrivstoff

Biodiesel har primært sin opprinnelse fra vegetabilske oljer og dyrefett. ExxonMobil har investert betydelige summer i utvikling og produksjon av biodiesel, og vi anser det som en løsning som:

 • Møter behovene til dagens kjøretøy
 • Krever liten eller ingen investeringer fra kundenes side
 • Bidrar effektivt til reduksjon i klimagassutslipp

Hydrogen

Hydrogen

ExxonMobil anser hydrogen som mulig løsning for bransjer som er vanskelige å gjøre mindre karbonintensive, som for eksempel landbasert tungtransport.

Hydrogen, kombinert med karbonfangst og lagring, gir en rekke fordeler i forhold til nåværende alternativer. Dette inkluderer:

 • Vesentlig tilgjengelighet når nødvendig infrastruktur blir oppskalert og regelverk blir etablert
 • Et stort potensial for reduksjon av klimagassutslipp (for grønt og blått hydrogen) og nullutslipp fra eksos og avgasser
 • Raskere fylling og lav vekt sammenlignet med elbiler (spesielt for tungtransport), noe som potensielt kan øke produktiviteten og maks nyttelast.

Ofte stilte spørsmål

Naturgass er en kompleks gassblanding bestående av hydrokarboner, primært metan, men inkluderer også vanligvis etan, propan og høyere hydrokarboner, i tillegg til enkelte ikke-eksplosive gasser som nitrogen og karbondioksid.
Det er hovedsakelig to typer biodiesel på det norske markedet; FAME og HVO. Hovedforskjellen mellom de er produksjonsmetoden. HVO har en mer avansert produksjonsmetode, noe som gjør at det kjemisk er mer lik fossil diesel enn det FAME er. Biodiesel kan være enten konvensjonelt eller avansert biodrivstoff. Det avgjørende er av hvilken råvare biodieselen er produsert fra.

HVO er en forkortelse for Hydrobehandlet Vegetabilsk Olje, og er laget ved å hydrobehandle oljer fra grønnsaker og dyreolje- og fett. HVO omtales også som fornybar diesel, og kan blandes med tradisjonell diesel. I motsetning til FAME inneholder ikke HVO oksygen, og kan derfor brukes alene som drivstoff i dieselkjøretøy dersom det er godkjent av kjøretøysprodusenten¹.

¹Drivstoffkravene fra kjøretøysprodusenten bør sjekkes dersom man vurderer å utelukkende anvende HVO.

HVO100 er et høyinnblandingsprodukt bestående av kun HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje). Det er et biodrivstoff som kan blandes med tradisjonell diesel. HVO100 kan brukes i alle typer dieselmotorer som er kompatible med spesifikasjonen EN15940. Drivstoffkravene fra kjøretøysprodusenten bør sjekkes dersom man vurderer å utelukkende anvende HVO.

Finn ut mer

 • Silhuett av en arbeider som lener seg på en stålkonstruksjon

  Om

  Om Esso Wholesale Fuels

 • Luftfoto av en norsk terminal

  Terminaloversikt

  Se terminalnettverket vårt og finn din nærmeste terminal.

 • To personer som diskuterer et dokument

  Kontakt oss

  Kontakt oss gjerne for mer informasjon, vi ser frem til å hjelpe deg.

Se våre andre nettsider

 • En HGV kjørende på veien i sollys

  Mobil Smøremidler

  Smøremidler for tungtransport som gir bedre drivstofføkonomi og lengre motorlevetid. Mobil Delvac™ er bransjeledende innen motoroljeteknologi for nyttekjøretøyer.

 • To oljetankskip som seiler til eller fra en destinasjon

  ExxonMobil Marine Fuels

  Vi tilbyr kundene våre en lang rekke Marine Fuels-produkter av høy kvalitet, basert på over 100 år med erfaring og innovasjon.

 • Et bilde fra innsiden av et raffineri

  ExxonMobil Marine Lubes

  Vi tilbyr Marine Lubes-produkter for bruk i høy-, middels- og lavhastighets båtmotorer, i tillegg til smøremidler for andre bruksområder som luftkompressorer, kjølekompressorer og mer.